136 thoughts on “Điện thoại, laptop ảnh hưởng như thế nào đối với nam giới

  1. Thad Gallaga says:

    Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these sl websites and blogs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *