ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Áp dụng cho các Đối tác hoạt động trên hệ thống Website: https://nhathuocidc.com

Bản Điều Khoản chung này (sau đây gọi là “Điều khoản chung”) được phát hành bởi Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm IDC (sau đây gọi là “IDC Pharmacy”) quy định các quyền và nghĩa vụ đối với các đối tác hoạt động trên hệ thống Website: https://nhathuocidc.com (sau đây gọi là “Đối tác”).

MỤC I. ĐỐI TÁC:

Đối tác hoạt động trên hệ thống Website: https://nhathuocidc.com bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

– Các nhà phát triển ứng dụng, đang sở hữu ứng dụng có nhiều người sử dụng.

– Chủ sở hữu fanpage, website (mobile & desktop), kênh Youtube,… có khả năng truyền thông tới nhiều đối tượng người sử dụng.

– Các cá nhân biết sử dụng, huy động một lượng lớn traffic thông qua Google AdWords, Facebook Ads, Zalo, Cốc Cốc…

– Đại diện cho các Advertising agency/Ad network khác.

MỤC II. HÌNH THỨC HỢP TÁC:

2.1. IDC Pharmacy sẽ trả một khoản hoa hồng dựa trên doanh số phát sinh từ những truy cập từ Trang mạng điện tử hoặc ứng dụng di động của Đối tác. Để thưởng cho đối tác hoạt động hiệu quả nhất, IDC Pharmacy đã đưa ra một cơ cấu phân loại mức hoa hồng áp dụng cho các giao giao dịch xác lập trên Website: https://nhathuocidc.com. Vui lòng tham khảo cơ cấu phân loại mức hoa hồng tại :

2.2. Hoa hồng được tính dựa trên giá trị thuần của đơn hàng:

 1. Giá trị thuần của đơn hàng = [Tiền khách hàng trả – (Phí vận chuyển + khoản giảm giá nếu có)]

2.3. Tiền thanh toán cho Đối tác = [Giá trị thuần của đơn hàng x  tỷ lệ hoa hồng]

2.4. Cấu trúc hoa hồng có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào (vd, bằng cách cộng thêm hoa hồng cho một số bên liên kết nhất định), để khuyến khích phương án kinh doanh tốt nhất và khen thưởng cho thành tích vượt trội.

2.5. Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác dành cho IDC Pharmacy, IDC Pharmacy có quyền giữ lại, và Đối tác đồng ý rằng nếu IDC Pharmacy xác định rằng Bên Đối tác không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa thuận Hợp tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm, hoặc nếu có lỗi kỹ thuật của Bên Đối tác, chẳng hạn như định dạng liên kết không đúng, thì IDC Pharmacy có quyền không thanh toán khoản hoa hồng có liên quan, và Bên Đối tác đồng ý rằng Bên Đối tác sẽ không đủ điều kiện để hưởng bất kỳ khoản hoa hồng nào có liên quan đến những vấn đề này. Sau khi IDC Pharmacy phát hiện Bên Đối tác không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa thuận Hợp tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm, hoặc thực hiện Hành vi bị cấm, IDC Pharmacy có thể yêu cầu Bên Đối tác thanh toán một khoản hoàn trả chiết khấu bổ sung tương đương 30% số tiền IDC Pharmacy đã thanh toán cho Bên Đối tác.

MỤC III. ĐIỀU KHOẢN HỢP TÁC:

ĐIỀU 1. PHẠM VI HỢP TÁC:

 1. Bằng việc ký kết Điều khoản chung này, Đối tác đồng ý trở thành thành viên hoạt động trên hệ thống Website: https://nhathuocidc.com, cung cấp dịch vụ quảng cáo dưới các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Đối với mỗi trường hợp cụ thể, các Bên có thể sẽ cùng nhau thảo luận chi tiết về Chiến dịch như tên Chiến dịch, số lượng, hình thức và đơn giá.
 3. IDC Pharmacy được thừa nhận là chủ sở hữu hoặc được cấp quyền sử dụng đối với dịch vụ/ sản phẩm được quảng cáo bao gồm thương hiệu, tên miền, logo và tất cả những đặc điểm, tính năng của dịch vụ/ sản phẩm đó.
 4. Các Bên đồng ý rằng tất cả các quyền sở hữu về bộ nhận diện thương hiệu, tên miền website dịch vụ là quyền sở hữu duy nhất của IDC Pharmacy và IDC Pharmacy không cho phép Đối tác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có quyền nhân bản, can thiệp, gây xáo trộn, hoặc gây tổn hại một phần hay toàn bộ tính năng, bản chất dịch vụ dưới bất cứ phương thức nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của IDC Pharmacy.
 5. Điều khoản chung này sẽ không thiết lập bất kỳ mối quan hệ đại lý, liên kết, hoặc ràng buộc nào khác giữa Các Bên ngoài phạm vi hợp tác đã nêu ở phần trên.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN HỢP TÁC:

Thời hạn hợp tác giữa các Bên là được xác lập kể từ ngày Đối tác xác nhận đồng ý các quy định trong Điều khoản chung này và được phê duyệt trở thành thành viên trên hệ thống Website: https://nhathuocidc.com tới ngày:

– Tài khoản của Đối tác trên hệ thống Website: https://nhathuocidc.com bị khóa hoặc tạm thời không được phép hoạt động; hoặc

– Hệ thống IDC Pharmacy không còn hoạt động

ĐIỀU 3. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN:

 1. Để hoạt động trên hệ thống Website: https://nhathuocidc.com, Đối tác phải thực hiện đăng ký tạo tài khoản trực tuyến với tên đăng nhập và mật khẩu (sau đây gọi là “Tài khoản”).
 2. Đối tác cam kết sử dụng các thông tin đầy đủ, chính xác, và gần nhất cho Tài khoản đăng ký và tiến hành cập nhật một cách kịp thời thông tin khi có bất kỳ sự thay đổi nào. IDC Pharmacy được miễn trừ khỏi các trách nhiệm phát sinh do các thông tin không chính xác và/hoặc không được cập nhật trên tài khoản của Đối tác.

Thông tin yêu cầu đối với Đối tác là Cá nhân:

– Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;

– Số điện thoại liên hệ;

– Số tài khoản Ngân hàng nhận thanh toán mang tên Đối tác.

Thông tin yêu cầu đối với Đối tác là Tổ chức/Doanh nghiệp

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương;

– Số điện thoại liên hệ;

– Số tài khoản Ngân hàng nhận thanh toán mang tên Đối tác.

 1. Việc Đối tác đăng ký thành công tài khoản được coi như Đối tác đã chấp nhận các quy định trong Điều khoản chung này.
 2. Đối tác có nghĩa vụ giữ an toàn và bí mật cho Tài khoản, mọi hành động đăng nhập vào trang mạng thông qua Tài khoản đều được coi là hành động của Đối tác.
 3. Tài khoản sẽ không được phổ biến rộng rãi, không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp có nghi ngờ bên thứ ba dùng Tài khoản, Đối tác phải thông báo cho IDC Pharmacy để được hỗ trợ xử lý.
 4. Các thông tin về Đối tác sẽ được IDC Pharmacy bảo mật, và được coi như Thông tin bảo mật của IDC Pharmacy.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC:

 1. Đối tác, bằng chi phí của mình, có nghĩa vụ thực hiện quảng bá sản phẩm/ dịch vụ của IDC Pharmacy theo đúng phạm vi hợp tác đã thỏa thuận. Đối tác đảm bảo các quảng cáo Đối tác sử dụng không mang tính chất lừa đảo, vi phạm thuần phong mỹ tục hay vi phạm pháp luật, và không vi phạm các chính sách của IDC Pharmacy đã được công bố.
 2. Đối tác phối hợp thực hiện việc đối soát, xác nhận số liệu và thực hiện thanh toán theo quy định tại Điều khoản chung này trên cơ sở dữ liệu xuất ra từ hệ thống của IDC Pharmacy.
 3. Đối tác không sử dụng các hình thức quảng cáo bị cấm, tài liệu quảng cáo vi phạm Luật Sở Hữu Trí Tuệ hoặc sử dụng trái phép hình ảnh, âm thanh hoặc tài liệu quảng cáo của bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 4. Đối tác thực hiện bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản được tạo.
 5. Đối tác hiểu và đồng ý rằng trong quá trình vận hành, có những thời điểm hệ thống Website: https://nhathuocidc.com có thể không truy cập được, hoặc không vận hành đúng chức năng do các nguyên nhân, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) lỗi hệ thống; hoặc (ii) bảo trì định kỳ; hoặc (iii) các sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát của IDC Pharmacy mà không thể thấy trước như sự cố mạng trên diện rộng, tin tặc…. Khi đó Đối tác đồng ý không có bất kỳ khiếu nại hoặc theo đuổi kiện tụng chống lại IDC Pharmacy.
 6. Đối tác cam kết rằng các phương tiện truyền thông của Đối tác, như Website, Fanpage, Blog… (i) không vi phạm hoặc chứa đựng các nội dung vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục, bạo lực, hoặc gây ấn tượng không tốt tới người dùng; (ii) hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật; (iii) có khả năng kết nối với hệ thống Website: https://nhathuocidc.com và hiển thị nội dung quảng cáo; (iv) không chứa đựng trực tiếp hoặc gián tiếp các nguồn gây hại như virus, spam… làm ảnh hướng tới hệ thống của Website: https://nhathuocidc.com và người dùng.
 7. Đối tác không tự ý sửa đổi các tài liệu quảng cáo mà chưa có sự đồng ý của IDC Pharmacy. IDC Pharmacy được miễn trừ các nghĩa vụ liên quan khi có xảy ra bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, hoặc tranh chấp từ một bên thứ ba do Đối tác vi phạm nội dung tại điều này.
 8. Đối tác cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào để được ghi nhận doanh thu trong quá trình hoạt động. IDC Pharmacy được bảo lưu quyền lưu trữ toàn bộ lịch sử hoạt động của Đối tác và thực hiện thanh tra, rà soát định kỳ. Trường hợp phát hiện vi phạm, IDC Pharmacy có quyền áp dụng các biện pháp xử lý gian lận theo quy định tại Điều 5 dưới đây.

ĐIỀU 5. XỬ LÝ GIAN LẬN:

 1. Các hình thức gian lận:

Hành vi cố tình sử dụng các công cụ không được phép, hoặc vi phạm các quy tắc của IDC Pharmacy với mục đích để được ghi nhận doanh thu hoặc can thiệp trái phép hệ thống của IDC Pharmacy được coi là hành vi gian lận.

Hành vi gian lận bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành vi sau:

– Sử dụng các thiết bị ảo để được ghi nhận doanh thu;

– Ảnh hưởng tới hệ thống Website: https://nhathuocidc.com, tạo ra các kết quả mà người dùng cuối không mong đợi; hoặc gây ra sự sai lệch dữ liệu;

Áp dụng bổ sung đối với hình thức quảng cáo CPO:

– Tự tạo đơn hàng ảo bằng các hình thức tự đặt hàng, tự xác nhận và không nhận hàng khi được giao;

– Tỷ lệ hàng hoàn cao trên 40%.

 1. Xử lý gian lận

Trường hợp IDC Pharmacy phát hiện có gian lận từ Đối tác, IDC Pharmacy được quyền:

– Ngừng hợp tác;

– Không công nhận doanh thu, phạt doanh thu và khóa Tài khoản.

– Yêu cầu bồi thường khi xảy ra thiệt hại đối với hệ thống.

ĐIỀU 6. ĐỐI SOÁT VÀ THANH TOÁN:

 1. Đối với Đối tác là Cá nhân

1.1. Đối soát

IDC Pharmacy cung cấp hệ thống báo cáo online cho Đối tác trên trang Website: https://nhathuocidc.com/affiliate-login-page/

Thông qua Tài khoản đã đăng ký, Đối tác trực tiếp theo dõi số lượng được ghi nhận trên tất cả các hình thức quảng cáo.

1.2. Thời gian thanh toán

Đối với hình thức CPO, IDC Pharmacy thanh toán cho Đối tác theo Net 7*:

DOANH THU ĐỐI TÁC NHẬN ĐƯỢC = DOANH THU TUẦN + DOANH THU TRƯỚC ĐÓ

Trong đó:

– DOANH THU TUẦN = Doanh thu phát sinh từ Thứ 2 đến Chủ Nhật tuần trước đã được Advertiser duyệt và xác nhận thanh toán

– DOANH THU TRƯỚC ĐÓ = Các khoản doanh thu chờ duyệt trong quá khứ được Advertiser xác nhận thanh toán trong tuần vừa rồi.

– Doanh thu tối thiểu mỗi kì thanh toán phải đạt ít nhất 200.000 VNĐ (đối với hình thức CPO) và 200.000 VNĐ (đối với các hình thức khác) trước thuế.

Đối với những hình thức khác, IDC Pharmacy sẽ thanh toán cho Đối tác theo tháng.

Để đảm bảo thời gian thanh toán, IDC Pharmacy khuyến nghị Đối tác sử dụng tài khoản ngân hàng cùng hệ thống với ngân hàng với IDC Pharmacy là Ngân hàng VPbank – Việt Nam Thịnh Vượng. IDC Pharmacy không chịu trách nhiệm về việc thanh toán chậm do các tài khoản khác hệ thống.

1.3. Quy định về Thuế:

Với các Bên Đối tác là cá nhân, các khoản Thanh toán sẽ bị khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân, theo quy định của Nhà nước. Mức thuế hiện đang được áp dụng theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính là 10% đối với khoản thu nhập trên 2,000,000 đ (Hai triệu đồng). Các khoản Thanh toán dưới 2,000,000 đ sẽ được miễn trừ Thuế thu nhập cá nhân.

 1. Đối với Đối tác là Tổ chức/Doanh nghiệp

2.1. Đối soát

IDC Pharmacy cung cấp hệ thống báo cáo online cho Đối tác trên trang Website: https://nhathuocidc.com/affiliate-login-page/ và thanh toán theo Net 7* đối với hình thức CPO. Các hình thức khác, IDC Pharmacy sẽ thanh toán theo tháng.

Nếu Đối tác không có nhu cầu nhận thanh toán hàng tuần, IDC Pharmacy sẽ linh hoạt để đảm bảo Đối tác sẽ nhận được thanh toán duy nhất một lần vào một ngày Thứ Sáu cố định trong tháng.

Thời gian đối soát sẽ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng.

2.2. Thời gian thanh toán

IDC Pharmacy sẽ thanh toán cho Đối tác vào khoảng thời gian cố định hàng tháng theo thoả thuận khi ký hợp đồng.

Để đảm bảo thời gian thanh toán, IDC Pharmacy khuyến nghị Đối tác sử dụng tài khoản ngân hàng cùng hệ thống với ngân hàng với IDC Pharmacy là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPbank. IDC Pharmacy không chịu trách nhiệm về việc thanh toán chậm do các tài khoản khác hệ thống.

2.3. Khi thực hiện thanh toán, Đối tác có trách nhiệm gửi IDC Pharmacy các giấy tờ sau (nếu có):

– Biên bản nghiệm thu/ Biên bản xác nhận doanh thu;

– Hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng với tổng số tiền IDC Pharmacy phải thanh toán.

ĐIỀU 7. BẢO MẬT, KHÔNG CẠNH TRANH VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

 1. Trong quá trình hợp tác, Đối tác công nhận rằng Đối tác có khả năng tiếp cận với những Thông tin bảo mật của IDC Pharmacy vì vậy Đối tác có nghĩa vụ tôn trọng và sử dụng thông tin một cách đúng đắn.
 2. Đối tác đồng ý và công nhận rằng Đối tác sẽ không sử dụng Thông tin bảo mật của IDC Pharmacy để vụ lợi và luôn giữ tuyệt mật những thông tin này. Đối tác sẽ không sử dụng, tiết lộ, xuất bản, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin cho bất kì bên thứ ba dưới bất kì hình thức nào ngoài mục đích phục vụ nội dung hợp tác giữa các Bên.
 3. Quy định tại điều này cũng áp dụng đối với tất cả cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện phạm vi hợp tác bao gồm người quản lý, người cố vấn, các phòng Đối tác liên quan và nhân sự trực tiếp thực hiện công việc.

ĐIỀU 8. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

Trong mọi trường hợp, IDC Pharmacy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến các hoạt động của Đối tác trong quá trình thực hiện hoạt động quảng cáo. Các nghĩa vụ phát sinh đối với bên thứ ba liên quan đến hoạt động của Đối tác thuộc trách nhiệm duy nhất của Đối tác.

ĐIỀU 9. CHẤM DỨT HỢP TÁC:

Hợp tác giữa các Bên sẽ chấm dứt trong trường hợp sau:

 1. Các Bên thỏa thuận chấm dứt hợp tác;
 2. Một Bên bị giải thể hoặc phá sản;
 3. Các trường hợp bất khả kháng xảy ra dẫn đến một Bên không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian 03 tháng liên tục mặc dù đã cố gắng hết mức có thể để khắc phục;
 4. Nếu Đối tác vi phạm quy định tại Điều khoản chung và không hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục vi phạm trong thời hạn mà IDC Pharmacy thông báo cho Đối tác. Trong trường hợp này, Đối tác phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế và trực tiếp cho IDC Pharmacy

ĐIỀU 10. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC:

 1. Các quy định trong Điều khoản chung này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình hợp tác trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các Bên. Nếu việc giải quyết không đạt được bằng thương lượng, hòa giải thì một Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.
 3. Điều khoản chung này vẫn có giá trị trong trường hợp một trong các Bên có sự thay đổi về nhân sự hoặc về cơ cấu quản lý (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi).
 4. IDC Pharmacy được toàn quyền, bằng ý chí của mình, sửa đổi, bổ sung Điều khoản chung này cho phù hợp với tình hình kinh doanh và quy định của pháp luật hiện hành.
ĐĂNG KÝ NGAY

1.070 thoughts on “Đồng ý với Điều khoản dành cho đối tác

 1. PFefkedlen says:

  positive pregnancy test but no symptoms community colleges in near me , social network cast. friends kabob lyrica 150 mg buy lyrica , positive adjectives places community youtube followers icon , individual-level evidence for the causes and consequences of social capital culture kings? community development synonym community cast fat neil, positive n words to describe someone community cast pop pop.
  positive and negative number line pdf , community bridges community cast quendra friends university.

 2. BArcally says:

  mobile software box 2020 drawing program website to [url=http://buyautocad.design/#]buy Autocad[/url] office key software download. 2020 design software phone number bio office software free download engeeeneringu#$sssaunnplus , free office software online. free webinar software 2020, top software languages 2020 free office software upgrade microsoft office software latest version free download. microsoft office suite for mac download 2020 cabinet design software free download, office software free download for mac.

 3. AArcallyhz says:

  unsecured loan in icici bank i need loan urgently [url=https://ineedloan.me/#]i need loan[/url] how to get a loan with bad credit to pay off debt. online payday loans e transfer unsecured loan limit mas, unsecured loan requirements. can you get a loan with no credit score [url=http://www.cookismo.fr/pate-sablee-sucree-aux-amandes-au-mixer/16597/comment-page-3#comment-168570]quick loans phone number no fax[/url] 86bd50a getting a home loan with no credit score, unsecured loan on interest rate, unsecured loans in sa. how to get a va loan with bad credit unsecured loans government, get an auto loan today unsecured business loans to buy a business. can i do a payday loan online personal loans best rates, get a small car loan with bad credit personal loans consolidate credit card debt. personal loans debt consolidation capital one personal loan companies for bad credit near me.

 4. Banarteraqb says:

  pharmacie gaillard aix en provence medicaments jambes gonflees [url=https://topamaxtop.top/#]buy topamax without a doctors prescription[/url] , therapies breves alsace pharmacie auchan poitiers sud . therapie de couple mons pharmacie de proximite , pharmacie lafayette valence pharmacie brest keredern pharmacie boticinal avignon pharmacie en ligne oxymetre . pharmacie de garde haguenau pharmacie en ligne lille , therapie de couple jean reno pharmacie jean beaulieu . pharmacie de garde aujourd’hui le quesnoy pharmacie jolly brest , pharmacie ouverte grenoble aujourd’hui pharmacie ouverte yerres therapie cognitivo comportementale montpellier medicaments toxiques pour le foie . therapie cognitivo comportementale guadeloupe pharmacie argenteuil ouverte , pharmacie en ligne toulouse therapie comportementale et cognitive cholet . pharmacie de garde haute corse therapie comportementale et cognitive montpellier , therapies breves definition medicaments orphelins pharmacie de garde aujourd’hui en creuse therapies existentielles .

 5. Demarcus Farha says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a online game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life authors and blogs

 6. Ailene Davia says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a video game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these second life authors and blogs

 7. TAvoimefemrt says:

  traitement keratose medicaments en anglais where to buy ivermectin cream , therapie cognitivo comportementale bruxelles pharmacie rue filaterie annecy . pharmacie de garde toulon therapie de couple questionnaire , pharmacie ouverte beaulieu act therapy ottawa pharmacie amiens rue jean moulin pharmacie auchan roncq telephone . pharmacie en ligne nancy pharmacie leclerc saint quentin , phage therapy alternatives to antibiotics pharmacie magnin argenteuil . therapie laser pharmacie geoffroy nickel annecy , medicaments urticaire pharmacie de garde marseille 11 novembre pharmacie de garde marseille centre-ville pharmacie aix en provence zup . therapies humanistes traitement bois , therapies ciblees oncologie pharmacie pas cher autour de moi . therapie roberval pharmacie lafayette toulouse , pharmacie en ligne royaume-uni pharmacie blanchard aix en provence medicaments jean coutu traitement vers intestinaux .

 8. Drew Klingman says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these second life websites and blogs

 9. HArcallyxy says:

  office software options drawing program website to [url=http://buyautocad.design/#]buy autocad lt[/url] mobile software box 2020. office software mac free sierra embroidery office software free download engeeeneringu#$sssaunnplus , free 2020 tax preparation software. certified software for the 2020 netfile program, enginuity 2020 software download new office software free download 2020 software bug. 2020 design software update cra tax software 2020 netfile, garden design software 2020.

 10. Homer Angelino says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl websites and blogs

 11. Christopher Wemark says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life articles and blogs

 12. Andre Weader says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these second life articles and blogs

 13. Lindsay Marion says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these second life articles and blogs

 14. Buford Musinski says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life websites and blogs

 15. Maryland Bartsch says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a video game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these second life articles and blogs

 16. Balexoxgobhr says:

  pharmacie ile seguin boulogne billancourt pharmacie.leclerc , pharmacie beauvais ouverte pharmacie argenteuil garde , [url=https://clients1.google.fr/url?q=https://bitly.com/34rAYBx+#]Accutane Isotretinoin 40 mg[/url] medicaments les plus vendus au monde emploi pharmacie annecy [url=https://www.etracker.com/lnkcnt.php?et=qPKGYV&url=https://u.to/G5BZGw#]Comprar Atomoxetina generico, Atomoxetina 40 mg precio sin receta[/url] , pharmacie bailly site web pharmacie nanterre , pharmacie auchan annecy. therapies ciblees oncologie therapie comportementale et cognitive haut rhin [url=https://maps.google.ch/url?q=https://bitly.com/3bYbFuT+#]https://maps.google.ch/url?q=https://bitly.com/3bYbFuT+#[/url] , pharmacie de garde aujourd’hui oise. pharmacie mairie argenteuil, pharmacie ouverte midi annecy pharmacie marjolaine argenteuil . pharmacie ouverte chateauroux, therapie comportementale et cognitive blois pharmacie de l’europe amiens pharmacie auchan macon .

 17. FMoodypoub#randeom[a..z]q says:

  followers for instagram positive adjectives letter y , ivermectin 3mg tablets sale [url=http://ivermectinsale.me/#]ivermectin tablets[/url] positive ions are called. positive and negative use of social media positive quotes rose gold . positive feedback uterine contractions , positive feedback differs from negative feedback in that positive feedback loop reddit community america atm [url=http://stetuskop.com/showthread.php?p=2562029&posted=1#post2562029]friends eyeshadow palette Canada[/url] 71b3164 , community bridges fact team , positive quotes on change .

 18. Suzann Marban says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these Second Life authors and blogs

 19. Jeffry Topel says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life articles and blogs

 20. Carrol Mency says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life articles and blogs

 21. Milly Jeanbaptise says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these second life articles and blogs

 22. Lenore Davel says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a online game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl websites and blogs

 23. Xavier Rodiquez says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these Second Life websites and blogs

 24. Larry Bouchard says:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these second life authors and blogs

 25. Aundrea says:

  What i don’t understood is in fact how you’re no longer really a lot
  more smartly-appreciated than you may be now. You are so intelligent.
  You already know thus considerably relating to this matter, made me personally believe it from numerous varied angles.

  Its like women and men are not interested until it is one thing to accomplish with Lady gaga!
  Your personal stuffs great. At all times maintain it up!

 26. MaryMug says:

  [url=https://medptr.com/]vardenafil generic levitra[/url] [url=https://healthsupl.com/]where can i get provigil online[/url] [url=https://kamagrabuyonline.com/]kamagra 100mg tablets uk[/url] [url=https://buyrpills.com/]buy doxycycline online usa[/url] [url=https://cialisvii.com/]buy cialis soft tabs online[/url] [url=https://sildenafileasy.com/]sildenafil price 50 mg[/url] [url=https://wbapharmacy.com/]reputable online pharmacy uk[/url] [url=https://thebestviagra.com/]sildenafil best price uk[/url] [url=https://tadalafillowprice.com/]ciali[/url] [url=https://cialisdpill.com/]average cost of 20mg cialis[/url]

 27. Lori says:

  First of all I want to say awesome blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing.
  I have had a difficult time clearing my thoughts
  in getting my ideas out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just
  trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Appreciate it!

 28. gSegesysottdz says:

  pharmacie de garde aujourd’hui fes pharmacie a annecy , traitement spondylarthrite therapie cognitivo-comportementale gatineau , DГіnde comprar Ivermectin 12 mg, Comprar Ivermectin medicamento. Ivermectin en farmacia Ecuador Comprar Ivermectin genГ©rico [url=https://kit.co/resconglic/barato-ivermectin-en-ecuador-donde-comprar-ivermectin-12-mg#]Ivermectin en farmacia Ecuador[/url] therapies comportementales et cognitives application Barato Solupred en Venezuela, DГіnde comprar Solupred 10 mg. Solupred en farmacia Venezuela Comprar Solupred genГ©rico [url=https://kit.co/ovlachi/comprar-solupred-sin-receta-barato-solupred-en-venezuela#]Comprar Solupred medicamento[/url] , pharmacie bagatelle aix en provence pharmacie de garde marseille 7 juillet , pharmacie avignon centre ville. pharmacie humanitaire internationale angers DГіnde comprar Acivir dt antivirals, DГіnde comprar Acivir dt antivirals. Comprar Acivir dt sin receta Comprar Acivir dt genГ©rico [url=https://kit.co/zimphofec/comprar-acivir-dt-generico-donde-comprar-acivir-dt-antivirals#]Acivir dt en farmacia EspaГ±a[/url] , pharmacie hayem brest telephone. pharmacie de garde beauvais aujourd’hui, pharmacie en ligne oxymetre pharmacie beaulieu les loches . pharmacie avenue jean moulin aix en provence, pharmacie auchan leers therapies comportementales et cognitives toulon pharmacie pres de moi ouverte .

 29. pSegesysottcu says:

  therapies comportementales et cognitives pharmacie saint quentin beauvais , les therapies comportementales et cognitives pour les nuls pdf pharmacie borel brest fax , Comprar Seroflo genГ©rico, Comprar Seroflo medicamento. Seroflo en farmacia Chile Comprar Seroflo genГ©rico [url=https://kit.co/relisu/comprar-seroflo-generico-donde-comprar-seroflo-asthma#]Comprar Seroflo sin receta[/url] pharmacie jean jaures Barato Suhagra en Chile, Comprar Suhagra medicamento. Suhagra en farmacia Chile Comprar Suhagra genГ©rico [url=https://kit.co/gurote/barato-suhagra-en-chile-donde-comprar-suhagra-50-mg#]Comprar Suhagra genГ©rico[/url] , medicaments keto pharmacie marivaux amiens , pharmacie lafayette oxymetre. pharmacie la fayette annecy Comprar Rizact sin receta, Comprar Rizact medicamento. Comprar Rizact sin receta Comprar Rizact genГ©rico [url=https://kit.co/ndirikchnit/barato-rizact-en-ecuador-comprar-rizact-sin-receta#]Rizact Rizatriptan migraine[/url] , pharmacie en ligne luxembourg. traitement verrue plantaire, traitement otite pharmacie bibaud amiens . pharmacie almeida argenteuil horaire, pharmacie.leclerc pharmacie leclerc clichy sous bois pharmacie bordeaux garde .

 30. is asmr says:

  I’m curious to find out what blog platform you have been working with?
  I’m having some minor security problems with my latest blog and I
  would like to find something more safeguarded.
  Do you have any recommendations?

 31. LSceftNat#randeom[a..z]i says:

  community bible church live stream positive quotes you are amazing , ivermectinsale.me [url=http://ivermectinsale.me/#]Ivermectin for sale[/url] positive reinforcement with dogs Fosfomycine sans ordonnance Luxembourg, Acheter Fosfomycine 3 g pas cher. Fosfomycine sans ordonnance Luxembourg Fosfomycine pas cher [url=https://belgique24prot.asso-web.com/#]Acheter Fosfomycine 3 g pas cher[/url]. community action agency in gulfport mississippi positive pregnancy test apple juice . community bank na near me [url=https://kit.co/dicni/aceon-vente-libre-aceon-a-vendre-en-ligne#]Aceon vente libre, Aceon Г  vendre en ligne[/url] , community relations synonym community action yukon ok positive promotions [url=https://sanho.vn/sanpham/bl430-ba-lo-du-lich-vai-canvas-cho-ca-nam-va-nu/#comment-1225928]community colleges near los angeles usa[/url] 5786bd5 , positive affirmations to say to others , community biology rap .