2 thoughts on “Vài ngày không đi ngoài liệu có phải là táo bón | Nhà Thuốc IDC Pharmacy

  1. Ria Malin says:

    Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl articles and blogs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *